Kapitálové propojení

Řídicí orgány společnosti KINEX Measuring a.s.

Představenstvo společnosti

Ing. Jiří Frolka - předseda
Jan Říha
Miroslav Levko

Dozorčí rada společnosti

Ing. Dana Haľamová
Ing. Igor Kováč, PhD.
Ing. Petr Smrž